JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR.16099/19.05.2016

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr.139, judeţul  Teleorman organizează licitaţie publică deschisă, în scopul închirierii unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Cuza Vodă, zona bloc V7.

Licitaţia va avea loc în data de 09.06.2016, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie, se depun până la data de 07.06.2016, ora 1200.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte,  telefon 0247/317732, int.134, parter.