JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 16074/28.07.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 25/29.01.2020, și a Dispoziției Primarului nr. 1171/28.07.2020 privind închirierea prin licitaţie publică a unor copertine situate în zona blocurilor F1, F2, F3, pentru parcarea autovehiculelor.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţia va avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării nr.139, pentru zona bloc F1-F2-F3, în data de 19.08.2020, începând cu ora 11.00;
Accesul în sala de desfășurare a ședinței de licitație se va face cu respectarea normelor de distanțare prevăzute și adoptate prin hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind instituirea  unor măsuri pentru evitarea răspândirii COVID-19 (coronavirus).
Oferta se depune pentru zona bloc F1-F2-F3, până la data de 17.08.2020, ora 16;
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 11.08.2020.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.