JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr.15892/01.07.2014

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str.Dunării, nr.139, organizează licitaţie publică pentru închirierea unor copertine aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autoturismelor.

Licitaţia va avea loc în ziua de 23.07.2014, orele10,00 la sediul Primăriei  Alexandria, str.Dunării, nr.139 pentru zona: bl.1501-209, H3, H1-H2,210,210-213, 215-213, 214-222,216-223, P+7-D2, 701, 702, 703,703FG,703-PT,B8,B2,B4,B6,B2-B4-B1-B3.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se depun până la data de 21.07.2014, orele 1200.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Patrimoniu, Compartiment încheiere şi evidenţă contracte, tel.0247/317732, int.134.