JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR.1565/15.01.2016

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr.139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică deschisă, în scopul închirierii unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Dunării, nr.135, zona Casa de Cultură.

Licitaţia va avea loc în data de 03.02.2016, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie, se depun până la data de 01.02.2016, ora 1200.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte, telefon 0247/317732, int.134, parter, camera 14.