JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR.1564/15.01.2016

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr.139, judeţul  Teleorman organizează licitaţie publică deschisă, în scopul închirierii unui microbuz cu destinaţia transport elevi.

Licitaţia va avea loc în data de 03.02.2016, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie, se depun până la data de 01.02.2016, ora 1200.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune până la data de 01.02.2016.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte, telefon 0247/317732, int.134, parter, camera 16.

Sari la conținut