JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. 1548/19.01.2011

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în scopul închirierii unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii intersectie cu strada Bucuresti, zona bloc T4.

Licitaţia va avea loc în data de 08.02.2011, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139 .

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniul Privat – Direcţia Administrare, Valorificare Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 132.