JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 15435/23.06.2021

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţii publice, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 96/19.11.2008, H.C.L. nr.181/27.06.2018, H.C.L. nr. 346/24.11.2017, H.C.L. nr. 49/14.05.1998, privind închirierea unor copertine/terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în zona bloc V1 – V10, zona bloc G1 – G3, zona bloc 704 – 706, zona bloc 806 – 802, sau în zona bloc 806 – 808, în vederea parcării autovehiculelor.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achită taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţiile vor avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării nr.139, astfel:
pentru zona bloc V 1 – V 10 în data de 22.07.2021, începând cu ora 11.00;
pentru zona bloc G 1 – G 3 în data de 22.07.2021, începând cu ora 11.00;
pentru zona bloc 704 – 706 în data de 22.07.2021, începând cu ora 13.00;
pentru zona bloc 806 – 802 în data de 22.07.2021, începând cu ora 13.00;
pentru zona bloc 806 – 808 în data de 22.07.2021, începând cu ora 13.00;
Oferta se depune până la data de 19.07.2021, ora 16;
Accesul în sala de desfășurare a ședinței de licitație se va face cu respectarea normelor de distanțare prevăzute și adoptate prin hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind instituirea  unor măsuri pentru evitarea răspândirii COVID-19 (coronavirus).
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 13.07.2021.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.