JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 15434/20.07.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 150/27.05.2020, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în zona blocurilor F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, pentru parcarea autovehiculelor.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.

Licitaţiile vor avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării nr.139 astfel:

în data de 20.08.2020, zona bloc F6 – 1 Decembrie și zona bloc F13 – 1 Decembrie începând cu ora 11.00;
în data de 20.08.2020, zona bloc F6 – F7 – str.Dunării și zona bloc F6 – loc joacă începând cu ora 13.00;
în data de 25.08.2020 zona bloc F8 și zona bloc F8 – str. T. Vladimirescu începând cu ora 11.00;
în data de 25.08.2020 zona bloc F9 – F10, zona bloc F10 – F8 și zona bloc F 11, începând cu ora 13.00;
în data de 27.08.2020 zona bloc F 11 – str. T. Vladimirescu, zona bloc F 12 și zona bloc F 13, ora 11.00;
în data de 27.08.2020 zona bloc F 13 – F 12 – F11, începând cu ora 13.00;

Oferta se depune astfel:

până la data de 17.08.2020, ora 16, pentru zona bloc F6 – 1 Decembrie, zona bloc F13 – 1 Decembrie, zona bloc F6 – F7 – str. Dunării și zona bloc F6 – loc joacă;
până la data de 20.08.2020, ora 16 pentru zona bloc F8, zona bloc F8 – str. T. Vladimirescu, zona bloc F9 – F10, zona bloc F10 – F8 și zona bloc F 11;
până la data de 24.08.2020, ora 16 pentru zona bloc F 11 – str. T. Vladimirescu, zona bloc F 12, zona bloc F 13 și zona bloc F 13 – F 12 – F11.

Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 05.08.2020.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu in cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.