JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 14624/10.07.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 26/29.01.2020 și H.C.L. nr. 100/30.03.2020 privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în zona blocurilor 823, 911, 454, 306, 307, 359, în vederea parcării autovehiculelor.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţiile vor avea loc în data de 13.08.2020, la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării nr.139 astfel: zona bloc 823 începând cu ora 11.00; zona bloc 911 începând cu ora 11.00; zona bloc 454 începând cu ora 11.00; zona bloc 306 începând cu ora 13.00; zona bloc 307 începând cu ora 13.00; zona bloc 358 – 359, începând cu ora 13.00.
Oferta se depune până la data de 10.08.2020, ora 16.
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 03.08.2020.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.