JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. 14468/28.07.2011

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea parcarii autoturismelor.

Licitaţia va avea loc în ziua de 18.08.2011, ora 10.00 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139 , pentru zona blocurilor  I 19; I 20; I 22; I 23; I 24; I 25; I 26; I27.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul incheiere si evidenta contracte, telefon 0247/317732, int. 134.