JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 14413/21.02.2022

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţii publice, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 96/19.11.2008, H.C.L. nr.181/27.06.2018, H.C.L. nr. 194/12.06.2014, privind închirierea unor copertine aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în zona bloc 456, zona bloc 311, zona bloc 1501-209, zona bloc 215- 213, zona bloc 701, zona bloc 702, zona bloc 703, zona bloc 703 PT, zona bloc 703 EG, în vederea parcării autovehiculelor.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achită taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţia va avea loc la sediul Centrului Multifuncțional pt. Tineri – str. Confederației nr.1, astfel:
pentru zona bloc 456, zona bloc 311, în data de 17.03.2022, începând cu ora 11.00;
pentru zona bloc 1501-209, zona bloc 215-213, în data de 17.03.2022, începând cu ora 11.00;
pentru zona bloc 701, zona bloc 702, zona bloc 703, în data de 17.03.2022, începând cu ora 13.00;
pentru zona bloc zona bloc 703 PT, zona bloc 703 EG în data de 17.03.2022, începând cu ora 13.00;
Oferta se depune până la data de 14.03.2022, ora 16.
Accesul în sala de desfășurare a ședinței de licitație se va face cu respectarea normelor de distanțare prevăzute și adoptate prin hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind instituirea  unor măsuri pentru evitarea răspândirii COVID-19 (coronavirus).
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 08.03.2022.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.