JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr.14327/25.05.2015

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str.Dunării, nr.139, organizează licitaţie publică pentru închirierea unor terenuri aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autoturismelor.

Licitaţia va avea loc în ziua de 11.06.2015, orele10,00 la sediul Primăriei  Alexandria, str.Dunării, nr.139, pentru zona bl.CO1-CO2, 600, 602, 603, 605, 606, 607, 610, 611, 613, 614, 616, 597, 594, 598.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune până la data de 09.06.2015, orele 1200.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartiment încheiere şi evidenţă contracte, telefon

0247/317732.