JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. 14280/05.07.2012

,, Primaria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunarii nr.139, cod fiscal 4652660, organizeaza licitatie publica pentru vanzarea unui teren, apartinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. Constantin Brancoveanu, nr.40B.

Licitatia va avea loc in data de 31.07.2012, orele 11ºº, la sediul Primariei municipiului Alexandria, str. Dunarii, nr.139 si se va repeta in zilele de 7.08.2012, orele 11ºº si 14.08.2012 in cazul neadjudecarii.

Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Valorificare Patrimoniu din cadrul Primariei municipiului Alexandria, telefon 0247317732, int.132.