JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 13904/01.07.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 26/29.01.2020., în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în: zona bloc 1502, 1503, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 217, pentru parcarea autovehiculelor.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţiile vor avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării nr.139, astfel:
pentru zona bloc 1502 în data de 04.08.2020: începând cu ora 11.00 pentru pozițiile 1 – 20; începând cu ora 13.00 pentru pozițiile 21 – 25; pentru zona bloc 200 și 201 în data de 04.08.2020 începând cu ora 13.00 pentru pozițiile 1 – 4 și
respectiv 2 – 8; pentru zona bloc 202 în data de 06.08.2020, începând cu ora 11.00 pentru pozițiile 1 – 12; pentru zona bloc 202-203 în data de 06.08.2020, începând cu ora 11.00 pentru pozițiile 1 – 4, 6, 7; pentru zona bloc 204-217 în data de 06.08.2020, începând cu ora 13.00 pentru pozițiile 1 – 11; pentru zona bloc 205 și 207 în data de 11.08.2020 începând cu ora 11.00 pentru pozițiile 1, 2, 4-6 și respectiv 1 – 17; pentru zona bloc 208 în data de 11.08.2020, începând cu ora 13.00 pentru pozițiile 1 – 12;
Oferta se depune astfel:
pentru zona bloc 1502, până la data de 30.07.2020, ora 16;
pentru zona bloc 200, 201, până la data de 30.07.2020, ora 16;
pentru zona bloc 202, 202-203, 204-217, până la data de 03.08.2020, ora 16;
pentru zona bloc 205, 207, 208, până la data de 05.08.2020, ora 16;
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 22.07.2020, pentru zona bloc 1502, 200, 201. .
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 27.07.2020, pentru zona bloc 202, 202-203,204-217.
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 28.07.2020, pentru zona bloc 205, 207, 208.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.