JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 13259/23.06.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 26 din_29 ianuarie 2020, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în zona bloc F2,          pentru parcarea autovehiculelor.

Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.

Licitaţiile vor avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării nr.139 astfel:

în data de 20.07.2020 zona bloc F1-F2-F3 pentru pozițiile 42-47, 58-65, 68-70, începând cu ora 11.00;

în data de 20.07.2020 zona bloc F2 –  str. Dunării pentru pozițiile 16-21, începând cu ora 13.00;

în data de 20.07.2020 zona bloc F2 – T.Vladimirescu pozițiile 1-8, începând cu ora 13.00;

Accesul în sala de desfășurare a ședinței de licitație se va face cu respectarea normelor de distanțare prevăzute și adoptate prin hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind instituirea  unor măsuri pentru evitarea răspândirii COVID-19 (coronavirus).

  Oferta se depune până la data de 16.07.2020, ora 16.

Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 10.07.2020.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.