JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 13085/22.06.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 26/29.01.2020, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în zona bloc F1, pentru parcarea autovehiculelor.

Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.

Licitaţiile vor avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării nr.139 astfel:

în data de 15.07.2020 zona bloc F1-F2-F3 pentru pozițiile 1-13, 19-25, începând cu ora 11.00;

în data de 15.07.2020 zona bloc F1-F2-F3 pentru pozițiile 26-41, începând cu ora 13.00;

în data de 17.07.2020 zona bloc F1-F2-F3 pentru pozițiile 48, 50-57 și zona bloc F1-T.Vladimirescu pozițiile 1-8, începând cu ora 11.00;

în data de 17.07.2020 zona bloc F1- str. Libertății pentru pozițiile 1-14, începând cu ora 12.00;

Oferta se depune astfel:

pentru zona bloc F1-F2-F3, pozițiile 1-13, 19-41 până la data de 13.07.2020, ora 16;

pentru zona bloc F1-F2-F3, pozițiile 48, 50-57, zona bloc F1-T.Vladimirescu pozițiile 1-8, zona bloc F1- str. Libertății pozițiile 1-14, până la data de 15.07.2020, ora 16;

Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 06.07.2020.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.

Sari la conținut