JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 12905/24.05.2021

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr.26/29.01.2020 și H.C.L.nr. 94/2010, în scopul închirierii unor terenuri  parţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în zona blocurilor 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, M8, M9, M2, 307 și 613, pentru parcarea autovehiculelor.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţiile vor avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării nr.139 astfel:
în data de 24.06.2021, începând cu ora 11.00 pentru zona bloc 500 – 501 – 503;
în data de 24.06.2021, începând cu ora 13,00 pentru zona bloc 500, zona bloc 504, zona bloc 505 și zona bloc 506;
în data de 01.07.2021, începând cu ora 11,00 pentru zona bloc 507 – 508;
în data de 01.07.2021, începând cu ora 11.00 pentru zona bloc M 8 – M 9 și zona bloc M 9;
în data de 01.07.2021, începând cu ora 13,00 pentru zona bloc M 2, zona bloc 613, zona bloc 307;
Oferta se depune astfel:
pentru zona bloc 500 – 501 – 503, zona bloc 500, zona bloc 504, zona bloc 505 și zona bloc 506 până la data de 22.06.20121, ora 16;
pentru zona bloc 507 – 508, zona bloc M 8 – M 9, zona bloc M 9, zona bloc M 2, zona bloc 613, zona bloc 307, până la data de 28.06.2021, ora 16;
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 14.06.2021.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.