JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 1256 / 18.01.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 180 din 27.06. 2018, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, situate în zona blocurilor (A7-A8 str.Av.Al.Colfescu;A8-A6;A3-A4-B1;358-359;BM1-BM3;I13-I23(str. Dunarii);600;605;607;611;

801-901;713str. Bucuresti;M17-M5;585-586-591;38sere-590-589;598;599;T1-T4;715A-PT2;J135;

L2-L6;M4;602;603; în vederea parcării autoturismelor.

Licitaţia va avea loc în data de 14.02.2019, ora 11ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune până la data de 12.02.2019, ora 14ºº.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria,camera 16,parter nr. telefon 0247/317732, int. 134.