JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 12060/09.06.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 194/18.06.2014 și H.C.L. nr. 346/24.11.2017, privind închirierea prin licitaţie publică a unor copertine situate în: zona bloc 301-302, 304, 311, 401, 402, 404-401, 404-403, 406, 408, 410, 412, 413, 704,706, pentru parcarea autovehiculelor.

Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.

Licitaţia va avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării nr.139, astfel: pentru zona bloc 301-302, 304, 311, 401, 402, 404-401, în data de 07.07.2020, începând cu ora 11.00; pentru zona bloc 404-403, 406, 408, 410, 412, 413, în data de 07.07.2020, începând cu ora 13.00; pentru zona bloc 706 pozița 1 și pentru zona bloc 704 pozițiile 24, 25, 29, 30, 35-40, 45-50, în data de 09.07.2020, începând cu ora 11.00; pentru zona bloc 704 pozițiile 50-55, 60, 61, 63-66, 68-77, 79, în data de 09.07.2020, începând cu ora 13.00.

Oferta se depune într-un singur exemplar la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139, astfel: pentru zona bloc 301-302, 304, 311, 401, 402, 404-401, 404-403, 406, 408, 410, 412, 413 , până la data de 03.07.2020, ora 14;pentru zona bloc 704 și 706 , până la data de 07.07.2020, ora 16.

Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 26.06.2020.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.