JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. 11098/08.06.2011

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în scopul închirierii unui spatiu comercial, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat str. Libertatii, nr. 304-308, Piata Unirii – Cupola, poz. 24..

Licitaţia va avea loc în data de 28.06.2011 , ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139 .

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul incheiere si evidenta contracte spatii comerciale si terenuri – Direcţia administrare, valorificare patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 133.