JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 10957/29.04.2014

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în scopul închirierii unor terenuri, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, pentru difuzare presa.
Licitaţia va avea loc în data de 21.05.2014, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139 .
Documentele necesare pentru inscrierea la licitatie se vor depune pana la data de 19.05.2014 ora 12°°.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul incheiere si evidenta contracte – Direcţia administrare patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.