JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 10782/27.04.2021

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. nr. 221/28.10.2010, H.C.L. nr. 94/26.05.2010 și H.C.L. nr. 69/29.03.2021, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în zona blocurilor D, E, F, G, 820 – PT 15, 804 – 807, BM 6 – BM 8, F 9 – F 10, pentru parcarea autovehiculelor.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţiile vor avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării nr.139 astfel:
în data de 20.05.2021 zona bloc D – E – BCR pentru pozițiile 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15, 18,19,20,21,22,23, începând cu ora 11.00;
în data de 20.05.2021 zona bloc D – E – BCR pentru pozițiile 25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39, 40,41,42, 43, începând cu ora 13.00;
în data de 27.05.2021 zona bloc 820 – PT 15 pentru pozițiile 14,15,16,17,18 începând cu ora 11.00;
în data de 27.05.2021 zona bloc 804 – 807 pentru pozițiile 1,3,6,7,8,15, începând cu ora 11.00;
în data de 27.05.2021 zona bloc BM 6 – BM 8 pentru pozițiile 5,13,14, începând cu ora 11.00;
în data de 27.05.2021 zona bloc F 9 – F 10 pentru pozițiile 1,4,6,7,12,13,14,15,16,18,19, ora 13.00;
Accesul în sala de desfășurare a ședinței de licitație se va face cu respectarea normelor de distanțare prevăzute și adoptate prin hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind instituirea  unor măsuri pentru evitarea răspândirii COVID-19 (coronavirus).
Oferta se depune astfel:
pentru zona bloc D – E – BCR până la data de 17.05.2021, ora 16;
pentru zona bloc 820 – PT 15 până la data de 24.05.2021, ora 16;
pentru zona bloc 804 – 807 până la data de 24.05.2021, ora 16;
pentru zona bloc BM 6 – BM 8 până la data de 24.05.2021, ora 16;
pentru zona bloc F 9 – F 10, până la data de 24.05.2021, ora 16;
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 10.05.2021.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.