JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA COMISIA MUNICIPALĂ PENTRU ORGANIZAREA LICITAŢIILOR PUBLICE PRIVIND ÎNCHIRIEREA Nr.15966/23.07.2013

Primaria municipiului Alexandria , cu sediul în str.Dunarii , nr.139, organizează licitaţie publică pentru închirierea unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local în vederea parcării autoturismelor .

Licitaţia va avea loc în ziua de 20.08.2013 orele 1000 la sediul Primăriei Alexandria str.Dunării,nr.139, pentru zona blocurilor CO1-CO2, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 607, 610, 611, 613, 616, 585-586-591, 585-586-588,591.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Patrimoniu, Compartiment încheiere şi evidenţă contracte, tel.0247/317732, int.134.

Sari la conținut