JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA COMISIA MUNICIPALĂ PENTRU ORGANIZAREA LICITAŢIILOR PUBLICE PRIVIND ÎNCHIRIEREA Nr.15963/23.07.2013

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării, nr.139, organizează licitaţie publică pentru închirierea unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local în vederea parcării autoturismelor.

Licitaţia va avea loc în ziua de 20.08.2013, orele10,00 la sediul Primăriei Alexandria, str. Dunării, nr.139 pentru zona blocurilor str.I.Creangă (între Carpaţi şi str.Cuza –Vodă), zona DML (str.Al.Colfescu), 252, A7-A8, B4-B6, 905.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Patrimoniu, Compartiment încheiere şi evidenţă contracte, tel.0247/317732, int.134.

Sari la conținut