JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA COMISIA MUNICIPALĂ PENTRU ORGANIZAREA LICITAŢIILOR PUBLICE PRIVIND ÎNCHIRIEREA NR.13884/19.07.2013

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr.139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică deschisă, în scopul închirierii unui spaţiu comercial, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în Piaţa Unirii, poz.54A..

Licitaţia va avea loc în data de 08.08.2013, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139 .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte-Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134, parter, camera 14.

Sari la conținut