Cristian PLOSCEANU

Funcţionar public responsabil cu difuzarea informațiilor de interes public, responsabil implementarea Legii nr. 544/2001.