Direcție/Serviciu Tip persoană Tip document Denumire Document
Direcția Taxe Și Impozite Locale Juridică cerere cerere compensare Vizualizare
Direcția Taxe Și Impozite Locale Juridică cerere cerere pentru înregistrare/vizare a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole Vizualizare
Direcția Taxe Și Impozite Locale Juridică cerere cerere Vizualizare
Direcția Taxe Și Impozite Locale Juridică cerere cerere restituire Vizualizare
Direcția Taxe Și Impozite Locale Juridică declarație declarație scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport Vizualizare
Direcția Taxe Și Impozite Locale Juridică declarație declarație stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea Vizualizare
Direcția Taxe Și Impozite Locale Juridică declarație declarație stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea Vizualizare
Direcția Taxe Și Impozite Locale Juridică declarație declarație STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRILE REZIDENȚIALE / NEREZIDENŢIALE/ CU DESTINAȚIE MIXTĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR JURIDICE Vizualizare
Direcția Taxe Și Impozite Locale Juridică declarație declarație STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT AFLATE ÎN PROPRIETATEA Vizualizare
Direcția Taxe Și Impozite Locale Juridică declarație declarație STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PE APĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA Vizualizare
Direcția Taxe Și Impozite Locale Juridică declarație declarație stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice Vizualizare
Direcția Taxe Și Impozite Locale Juridică declarație declarație stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate Vizualizare
Direcția Taxe Și Impozite Locale Juridică declarație declarație stabilirea taxei pentruservicii de reclamă şi publicitateîn cazul contribuabililor Vizualizare
Direcția Taxe Și Impozite Locale Juridică declarație declarație STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRILE REZIDENȚIALE / NEREZIDENŢIALE/ CU DESTINAȚIE MIXTĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR JURIDICE Vizualizare
Direcția Taxe Și Impozite Locale Juridică impozit PE SPECTACOLE Vizualizare
Direcția Taxe Și Impozite Locale Juridică informație Conturi IBAN Vizualizare
Direcția Patrimoniu cerere cerere prelungire contract de inchiriere teren parcare Vizualizare
Direcția Patrimoniu cerere cerere prelungire contract de inchiriere teren garaj sau copertina Vizualizare
Direcția Patrimoniu cerere cerere restituire garantie participare licitatie Vizualizare
Direcția Patrimoniu cerere cerere transfer contract de inchiriere Vizualizare
Direcția Patrimoniu cerere cerere reziliere contract de inchiriere teren garaj, copertina, parcare Vizualizare
Direcția Juridic Comercial cerere cerere muncă în folosul comunității Vizualizare
Urbanism acte necesare acte necesare emiterii Certificatului Constatator- pentru persoane fizice/ juridice Vizualizare
Urbanism acte necesare acte necesare în vederea efectuării recepției la terminarea lucrărilor Vizualizare
Urbanism ANEXA Nr. 1 PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE PARŢIALĂ Vizualizare
Urbanism ANEXA Nr. 2 PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Vizualizare
Urbanism ANEXA Nr. 3 PROCES-VERBAL DE SUSPENDARE A PROCESULUI DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Vizualizare
Urbanism ANEXA Nr. 4 PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ Vizualizare
Urbanism ANEXA Nr. 5 PROCES-VERBAL DE SUSPENDARE A PROCESULUI DE RECEPȚIE FINALĂ Vizualizare
Urbanism anexe anexe pentru eliberarea Certificatului Constatator Vizualizare
Urbanism cerere cerere emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare Vizualizare
Urbanism cerere cerere emiterea certificatului de urbanism Vizualizare
Urbanism cerere cerere prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare Vizualizare
Urbanism cerere cerere prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism Vizualizare
Urbanism cerere cerere acord branșament apa potabilă și canalizare Vizualizare
Urbanism formular privind începerea execuţiei lucrărilor Vizualizare
Urbanism HG 343/2017 Procedura de receptie la terminarea lucrarilor Vizualizare
Urbanism proces verbal PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Vizualizare
Autoritate Tutelară adeverință adeverință ICC INDEMNIZATIE MODEL Vizualizare
Autoritate Tutelară cerere cerere acordare indemnizatie Vizualizare
Autoritate Tutelară cerere cerere alocatie de stat Vizualizare
Autoritate Tutelară declarație declarație ICC AJPIS Vizualizare
Autoritate Tutelară informație indemnizații pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție Vizualizare
Biroul Taximetrie, Autorizații Comerciale cerere cerere eliberare acord permanent Vizualizare
Biroul Taximetrie, Autorizații Comerciale cerere cerere eliberare autorizatie alimentatie publica Vizualizare
Biroul Taximetrie, Autorizații Comerciale cerere cerere eliberare aviz orar de functionare Vizualizare
Biroul Taximetrie, Autorizații Comerciale cerere cerere pentru acord temporar Vizualizare
Biroul Taximetrie, Autorizații Comerciale cerere cerere aprobare tarife 1 Vizualizare
Biroul Taximetrie, Autorizații Comerciale cerere cerere vizare autorizatii taxi Vizualizare
Biroul Taximetrie, Autorizații Comerciale informație eliberare autorizatie taxi Vizualizare
Direcția De Evidență A Persoanelor cerere Cerere pentru eliberarea actului de identitate Vizualizare
Direcția De Evidență A Persoanelor cerere anexa_15 Vizualizare
Direcția De Evidență A Persoanelor cerere anexa_18 Vizualizare
Direcția De Evidență A Persoanelor cerere anexa_19 Vizualizare
Direcția De Evidență A Persoanelor cerere cerere atestare cetatenie Vizualizare
Direcția De Evidență A Persoanelor cerere cerere eliberare C.I.- 14 ani Vizualizare
Direcția De Evidență A Persoanelor cerere cerere eliberare C.I.- preschimbare Vizualizare
Direcția De Evidență A Persoanelor cerere cerere resedinta Vizualizare
Direcția De Evidență A Persoanelor declarație anexa_12 Vizualizare
Direcția De Evidență A Persoanelor declarație anexa_13 Vizualizare
Direcția De Evidență A Persoanelor declarație anexa_14 Vizualizare
Direcția De Evidență A Persoanelor informație Acte necesare pentru eliberarea CI Vizualizare
Direcția De Evidență A Persoanelor informație Acte titlu locativ Vizualizare
Direcția Taxe Și Impozite Locale Fizică informație Conturi IBAN Vizualizare
Direcția Taxe Și Impozite Locale Fizică cerere cerere compensare Vizualizare
Direcția Taxe Și Impozite Locale Fizică cerere cerere pentru înregistrare/vizare a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole Vizualizare
Direcția Taxe Și Impozite Locale Fizică cerere Cererepentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local Vizualizare
Direcția Taxe Și Impozite Locale Cerere Cerere restituire Vizualizare
Direcția Taxe Și Impozite Locale Fizică cerere CERERE SCUTIRE IMPOZIT CONFORM COD FISCAL Vizualizare
Direcția Taxe Și Impozite Locale Fizică cerere CERERE SCUTIRE MAJORARI DE INTARZIERE CALCULATE Vizualizare
Direcția Taxe Și Impozite Locale Fizică cerere CERERE SCUTIRE REDUCERE IMPOZIT IN FUNCTIE DE VENITURI CONFORM HCL Vizualizare
Direcția Taxe Și Impozite Locale Fizică cerere CERERE TRANSFER DOSAR AUTO Vizualizare
Direcția Taxe Și Impozite Locale Fizică declarație Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladire Vizualizare
Direcția Taxe Și Impozite Locale Fizică declarație Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladire Vizualizare
Direcția Taxe Și Impozite Locale Fizică declarație Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului taxei pe teren in cazul persoanelor fizice Vizualizare
Direcția Taxe Și Impozite Locale Fizică declarație DECLARATIE PRIVIND TAXA SPECIALA DE SALUBRIZARE PENTRU PERSOANE FIZICE Vizualizare
Direcția Taxe Și Impozite Locale Fizică declarație Declaratie teren Vizualizare
Direcția Taxe Și Impozite Locale Fizică declarație Declaraţia pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport Vizualizare
Direcția Taxe Și Impozite Locale Fizică declarație Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice Vizualizare
Direcția Taxe Și Impozite Locale Fizică declarație Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice Vizualizare
Direcția Taxe Și Impozite Locale Fizică declarație Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului taxei pe mijloacele de transport pe apă aflate în proprietatea persoanelor fizice Vizualizare
Direcția Taxe Și Impozite Locale Fizică declarație Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate Vizualizare
Direcția Taxe Și Impozite Locale Fizică decont Impozit spectacol decont Vizualizare
Biroul Taximetrie, Autorizații Comerciale Informații Documente necesare privind eliberarea acordului în vederea desfăşurării de activităţi comerciale permanente și servicii de piață și eliberarea/vizarea autorizației privind desfășurarea desfășurarea activității de alimentație publică Vizualizare
Biroul Taximetrie, Autorizații Comerciale Juridică Cerere Cerere privind emiterea acordului pentru desfăşurarea de activităţi comerciale și servicii de piață Vizualizare
Biroul Taximetrie, Autorizații Comerciale Juridică Cerere Cerere privind emiterea acordului pentru desfăşurarea de activităţi comerciale temporare Vizualizare
Biroul Taximetrie, Autorizații Comerciale Juridică Cerere Cerere pentru eliberarea Aviz orar de funcţionare Vizualizare
Biroul Taximetrie, Autorizații Comerciale Juridică Cerere Cerere eliberare autorizație de alimentație publică Vizualizare
Biroul Taximetrie, Autorizații Comerciale Juridică Cerere Cerere vizare autorizație de alimentație publică Vizualizare
Direcția Patrimoniu Fizică Cerere de inregistrare a sistemului de epurare 2022 Cerere de inregistrare a sistemului de epurare 2022 Vizualizare
Urbanism formular privind încheierea execuției lucrărilor Vizualizare
Urbanism CERERE pentru emiterea Avizului arhitectului şef pentru documentaţii de urbanism sau amenajarea teritoriului Cerere Aviz Arhitect Șef Vizualizare
Urbanism CERERE pentru emiterea avizului de oportunitate Cerere Aviz Oportunitate Vizualizare
Urbanism Acte necesare Eliberarea Certificatului de Atestare a edificării construcțiilor Vizualizare
Direcție/Serviciu Tip persoană Tip document Denumire Document