Direcție/Serviciu Tip persoană Tip document Denumire Document
Serviciul de Colectare Impozite Persoane Juridice Juridică cerere cerere compensare Vizualizare
Serviciul de Colectare Impozite Persoane Juridice Juridică cerere cerere pentru înregistrare/vizare a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole Vizualizare
Serviciul de Colectare Impozite Persoane Juridice Juridică cerere cerere certificat fiscal Vizualizare
Serviciul de Colectare Impozite Persoane Juridice Juridică cerere cerere restituire Vizualizare
Serviciul de Colectare Impozite Persoane Juridice Juridică declarație Declaratie servicii reclama si publicitate Vizualizare
Serviciul de Colectare Impozite Persoane Juridice Juridică declarație declarație stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietate Vizualizare
Serviciul de Colectare Impozite Persoane Juridice Juridică declarație declarație stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de sub 12 tone aflate în proprietatea Vizualizare
Serviciul de Colectare Impozite Persoane Juridice Juridică declarație declarație STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PE APĂ AFLATE ÎN PROPRIETATE Vizualizare
Serviciul de Colectare Impozite Persoane Juridice Juridică declarație declarație stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice Vizualizare
Serviciul de Colectare Impozite Persoane Juridice Juridică declarație declarație stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate Vizualizare
Serviciul de Colectare Impozite Persoane Juridice Juridică declarație declarație STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRILE REZIDENȚIALE / NEREZIDENŢIALE/ CU DESTINAȚIE MIXTĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR JURIDICE Vizualizare
Serviciul de Colectare Impozite Persoane Juridice Juridică impozit Decont impozit spectacole Vizualizare
Serviciul de Colectare Impozite Persoane Juridice Juridică informație Conturi IBAN Vizualizare
Serviciul Administrare și Valorificare Domeniu Privat Cerere Cerere concesionare sau cumpararea unui teren Vizualizare
Serviciul Administrare și Valorificare Domeniul Public Cerere Cerere copie dupa contractul de vanzare cumparare al apartamentului Vizualizare
Serviciul Administrare și Valorificare Domeniul Public Cerere Cerere eliberare adeverinta in vederea radierii unui autovehicul Vizualizare
Serviciul Administrare și Valorificare Domeniu Privat Cerere Cerere eliberarea unei copii de pe decizie in vederea intocmirii cartii funciare Vizualizare
Serviciul Administrare și Valorificare Domeniu Privat Cerere Cerere prelungire contract de inchiriere locuinta Vizualizare
Serviciul Juridic Comercial Fizică cerere cerere muncă în folosul comunității Vizualizare
Arhitect Șef acte necesare acte necesare emiterii Certificatului Constatator- pentru persoane fizice/ juridice Vizualizare
Arhitect Șef acte necesare acte necesare în vederea efectuării recepției la terminarea lucrărilor Vizualizare
Arhitect Șef ANEXA Nr. 1 PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE PARŢIALĂ Vizualizare
Arhitect Șef ANEXA Nr. 2 PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Vizualizare
Arhitect Șef ANEXA Nr. 3 PROCES-VERBAL DE SUSPENDARE A PROCESULUI DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Vizualizare
Arhitect Șef ANEXA Nr. 4 PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ Vizualizare
Arhitect Șef ANEXA Nr. 5 PROCES-VERBAL DE SUSPENDARE A PROCESULUI DE RECEPȚIE FINALĂ Vizualizare
Arhitect Șef anexe anexe pentru eliberarea Certificatului Constatator Vizualizare
Arhitect Șef cerere cerere emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare Vizualizare
Arhitect Șef cerere cerere emiterea certificatului de urbanism Vizualizare
Arhitect Șef cerere cerere prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare Vizualizare
Arhitect Șef cerere cerere prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism Vizualizare
Arhitect Șef cerere cerere acord branșament apa potabilă și canalizare Vizualizare
Arhitect Șef formular privind începerea execuţiei lucrărilor Vizualizare
Arhitect Șef HG 343/2017 Procedura de receptie la terminarea lucrarilor Vizualizare
Arhitect Șef proces verbal PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Vizualizare
Compartiment Autoritate Tutelară Fizică adeverință adeverință ICC INDEMNIZATIE MODEL Vizualizare
Compartiment Autoritate Tutelară Fizică cerere cerere acordare indemnizatie Vizualizare
Compartiment Autoritate Tutelară Fizică cerere cerere alocatie de stat Vizualizare
Compartiment Autoritate Tutelară Fizică declarație declarație ICC AJPIS Vizualizare
Compartiment Autoritate Tutelară Fizică informație indemnizații pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție Vizualizare
Biroul Taximetrie, Autorizații Comerciale cerere cerere eliberare acord permanent Vizualizare
Biroul Taximetrie, Autorizații Comerciale cerere cerere eliberare autorizatie alimentatie publica Vizualizare
Biroul Taximetrie, Autorizații Comerciale cerere cerere eliberare aviz orar de functionare Vizualizare
Biroul Taximetrie, Autorizații Comerciale cerere cerere pentru acord temporar Vizualizare
Biroul Taximetrie, Autorizații Comerciale cerere cerere aprobare tarife 1 Vizualizare
Biroul Taximetrie, Autorizații Comerciale cerere cerere vizare autorizatii taxi Vizualizare
Biroul Taximetrie, Autorizații Comerciale informație eliberare autorizatie taxi Vizualizare
Serviciul de Evidență a Persoanelor Fizică cerere Cerere pentru eliberarea actului de identitate Vizualizare
Serviciul de Evidență a Persoanelor Fizică cerere anexa_15 Vizualizare
Serviciul de Evidență a Persoanelor Fizică cerere anexa_18 Vizualizare
Serviciul de Evidență a Persoanelor Fizică cerere anexa_19 Vizualizare
Serviciul de Evidență a Persoanelor Fizică cerere cerere atestare cetatenie Vizualizare
Serviciul de Evidență a Persoanelor Fizică cerere cerere eliberare C.I.- 14 ani Vizualizare
Serviciul de Evidență a Persoanelor Fizică cerere cerere eliberare C.I.- preschimbare Vizualizare
Serviciul de Evidență a Persoanelor Fizică cerere cerere resedinta Vizualizare
Serviciul de Evidență a Persoanelor Fizică declarație anexa_12 Vizualizare
Serviciul de Evidență a Persoanelor Fizică declarație anexa_13 Vizualizare
Serviciul de Evidență a Persoanelor Fizică declarație anexa_14 Vizualizare
Serviciul de Evidență a Persoanelor Fizică informație Acte necesare pentru eliberarea CI Vizualizare
Serviciul de Evidență a Persoanelor Fizică informație Acte titlu locativ Vizualizare
Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice Fizică informație Conturi IBAN Vizualizare
Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice Fizică cerere cerere compensare Vizualizare
Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice Fizică cerere cerere pentru înregistrare/vizare a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole Vizualizare
Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice Fizică cerere Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local Vizualizare
Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice Fizică Cerere Cerere restituire Vizualizare
Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice Fizică cerere CERERE SCUTIRE IMPOZIT CONFORM COD FISCAL Vizualizare
Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice Fizică cerere CERERE SCUTIRE MAJORARI DE INTARZIERE CALCULATE Vizualizare
Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice Fizică cerere CERERE SCUTIRE REDUCERE IMPOZIT IN FUNCTIE DE VENITURI CONFORM HCL Vizualizare
Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice Fizică cerere CERERE TRANSFER DOSAR AUTO Vizualizare
Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice Fizică declarație Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladire Vizualizare
Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice Fizică declarație Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă Vizualizare
Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice Fizică declarație Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului taxei pe teren in cazul persoanelor fizice Vizualizare
Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice Fizică declarație DECLARATIE PRIVIND TAXA SPECIALA DE SALUBRIZARE PENTRU PERSOANE FIZICE Vizualizare
Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice Fizică declarație Declaratie fiscală pentru stabilirea impozitului taxei pe mijloacele de transport aflate in proprietate Vizualizare
Biroul Taximetrie, Autorizații Comerciale Informații Documente necesare privind eliberarea acordului în vederea desfăşurării de activităţi comerciale permanente și servicii de piață și eliberarea/vizarea autorizației privind desfășurarea desfășurarea activității de alimentație publică Vizualizare
Biroul Taximetrie, Autorizații Comerciale Juridică Cerere Cerere privind emiterea acordului pentru desfăşurarea de activităţi comerciale și servicii de piață Vizualizare
Biroul Taximetrie, Autorizații Comerciale Juridică Cerere Cerere privind emiterea acordului pentru desfăşurarea de activităţi comerciale temporare Vizualizare
Biroul Taximetrie, Autorizații Comerciale Juridică Cerere Cerere pentru eliberarea Aviz orar de funcţionare Vizualizare
Biroul Taximetrie, Autorizații Comerciale Juridică Cerere Cerere eliberare autorizație de alimentație publică Vizualizare
Biroul Taximetrie, Autorizații Comerciale Juridică Cerere Cerere vizare autorizație de alimentație publică Vizualizare
Cerere de inregistrare a sistemului de epurare 2022 Cerere de inregistrare a sistemului de epurare 2022 Vizualizare
Arhitect Șef formular privind încheierea execuției lucrărilor Vizualizare
Arhitect Șef CERERE pentru emiterea Avizului arhitectului şef pentru documentaţii de urbanism sau amenajarea teritoriului Cerere Aviz Arhitect Șef Vizualizare
Arhitect Șef CERERE pentru emiterea avizului de oportunitate Cerere Aviz Oportunitate Vizualizare
Arhitect Șef Acte necesare Eliberarea Certificatului de Atestare a edificării construcțiilor Vizualizare
Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice Fizică declaratie Declaratie fiscală pentru stabilirea impozitului taxei pe mijloacele de transport pe apă Vizualizare
Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice Fizică declaratie Declaratie pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport Vizualizare
Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice Fizică declaratie Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă Vizualizare
Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice Fizică cerere Decont impozit spectacole Vizualizare
Informare METODOLOGIE de calcul a duratei de completare a unui formular, în format hartie si în format electronic, la nivelul compartimentelor din Municipiul Alexandria Vizualizare
Serviciul Administrare și Valorificare Domeniu Privat Cerere Cerere prelungire contract Vizualizare
Serviciul Administrare și Valorificare Domeniul Public Cerere Cerere pentru eliberare adeverinta sau certificat de nomenclatura stradala Vizualizare
Serviciul Administrare și Valorificare Domeniul Public Cerere Cerere pentru emiterea avizului pentru publicitate Vizualizare
Serviciul Administrare și Valorificare Domeniul Public Cerere Cerere repartizare locuinta de serviciu Vizualizare
Serviciul Administrare și Valorificare Domeniul Public Cerere Cerere repartizare locuinta sociala Vizualizare
Serviciul Administrare și Valorificare Domeniul Public Cerere Cerere repartizarea unei locuinte ANL Vizualizare
Serviciul Administrare și Valorificare Domeniul Public Cerere Cerere repatizare locuinta din fondul locativ Vizualizare
Serviciul Administrare și Valorificare Domeniu Privat Cerere Cerere reziliere contract Vizualizare
Serviciul Administrare și Valorificare Domeniu Privat Cerere Cerere restituire garanție licitație Vizualizare
Serviciul Administrare și Valorificare Domeniul Public Cerere Cerere transfer contract de concesiune teren Vizualizare
Serviciul Administrare și Valorificare Domeniul Public Declarație Declaratie pentru prelungirea contractului pentru locuinta ANL Vizualizare
Serviciul Administrare și Valorificare Domeniul Public Informații Documente necesare intocmirii unui dosar pentru ANL Vizualizare
Serviciul Administrare și Valorificare Domeniul Public Informații Documente necesare intocmirii unui dosar pentru locuinta din fondul locativ Vizualizare
Serviciul Administrare și Valorificare Domeniu Privat Formular Formular transfer contract Vizualizare
Serviciul Administrare și Valorificare Domeniul Public Cerere Cerere adeverință achitare apartament Vizualizare
Serviciul Administrare și Valorificare Domeniu Privat Cerere Cerere atribuirea unui numar postal pentru un imobil Vizualizare
Serviciul Administrare și Valorificare Domeniul Public Cerere Cerere cumparare apartament Vizualizare
Direcție/Serviciu Tip persoană Tip document Denumire Document