Anunț privind licitația unor terenuri din zona blocului 704DE

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 149/26.04.2023, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unor terenuri aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria:…