Licitaţie publică a unor copertine aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor, situate în zona bloc F2-F3, zona bloc F6-Loc de joacă, zona bloc 311, zona bloc 404-401, zona bloc 404-403, zona bloc 406, zona bloc 408, zona bloc 1501-209, zona bloc 210, zona bloc 214-222, zona bloc 215, zona bloc 216-223, zona bloc 702, zona bloc 703, zona bloc 703PT, zona bloc 703EG, zona bloc 706-704

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 96/19.11.2008 H.C.L. nr. 181/27.06.2018, H.C.L. nr. 194/12.06.2014, H.C.L. nr. 346/ 24.11.2017, H.C.L. nr. 25/29.01.2020, H.C.L. nr. 151/27.05.2020, privind închirierea…