Anunt licitaţie publică copertine situate în zona bloc F9-F8, zona bloc 402, zona bloc 404-401, zona bloc 404-403, zona bloc 406, zona bloc 408, zona bloc 410, zona bloc F2-F3, zona bloc 802, zona bloc 1501-209, zona bloc 456, zona bloc 210, zona bloc 214-222, zona bloc 215, zona bloc 216-223, zona bloc V1-V10, zona bloc 702, zona bloc 703, zona bloc 703PT, zona bloc 703EG, zona bloc 706-704, în vederea parcării autovehiculelor.

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 96/19.11.2008,  H.C.L. nr. 181/27.06.2018, H.C.L. nr. 194/12.06.2014, H.C.L. nr. 346/ 24.11.2017, H.C.L. nr. 25/29.01.2020, H.C.L. nr. 151/27.05.2020, privind închirierea…

ANUNȚ OFERTANT CÂȘTIGĂTOR ÎN CADRUL LICITAȚIEI DIN 09.03.2023

Prin Dispoziția Primarului nr.391/07.02.2023 a fost organizată licitația publică deschisă pentru închirierea unui teren apartinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, în suprafata de 42 mp, situat în str.Dunarii intersectie cu str.Libertatii, organizată la sediul Primariei Municipiului Alexandria…