HOTĂRÂREA Nr. 199 din 18.08.2021 privind aprobarea garantării finanțării rambursabile interne în baza garanțiilor proprii, în valoare de 6.800.000 lei pentru o perioada de 10 ani cu perioada de grație de 2 ani, în vederea asigurării cofinanțării cheltuielilor neeligibile pentru proiecte finanțate din fonduri structurale POR 2014-2020

HCL-199_18.08.2021.pdf