Hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii ,, Reabilitare Campus Universitar al Universitatii ,,Valahia” din municipiul Alexandria, judetul Teleorman

HCL 237_19 aug 2015