Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentelor situate pe strada Alexandru Ghica, nr. 119 – Stadion Municipal şi pe strada Vedea, nr. 4, municipiul Alexandria si asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “Complex Sportiv Stadion Municipal din Municipiul Alexandria, judeţul Teleorman”

HCL 372_04 dec 2015