Extinderea și modernizarea sistemului de colectare separată a deșeurilor în municipiul Alexandria prin achiziția și amplasarea de insule ecologice digitalizate

Comunicat