Dezbatere publică cu privire la elaborarea proiectelor de acte normative propuse pentru perioada 2021-2027

Având în vedere faptul că Primăria Municipiului Alexandria intenționează să elaboreze două proiecte de hotărârirespectiv, “aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) pentru perioada 2021-2027, a Municipiului Alexandria” și “aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) pentru perioada2021-2027,al Municipiului Alexandria”, persoanele interesatevor putea depune propunerile/sugestiile/opiniile, până la data de 28 iunie 2021, la Biroul Cancelarie, Sisteme de Management din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria.

Documentația poate fi vizualizată în integralitate pe site-ul Primăriei Municipiului Alexandria, secțiunea ”Dezbateri publice” – https://www.alexandria.ro/sectiuni/dezbateri-publice/, iar pentru informații suplimentare, vă rugăm să apelați numărul de telefon: 0247/317.732, interior 113.

Dezbaterea publică,pentru proiectele de acte normativemai sus-menționate, va avea loc în data de 28 iunie 2021, orele 10:00, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Alexandria.