Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de inspector de specialitate IA la compartimentul “ Coloana Auto” – Serviciul Comunitar de Transport Public Local de Persoane ALEXANDRIA

Anunt concurs