Concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante pe durata nedeterminata-consilier ,clasa I grad profesional superior, in cadrul Direcției Patrimoniu-Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat–Compartiment Domeniu Public si Privat

anunt concurs sire patrimoniu superior