Comunicat – Direcția Taxe și Impozite Locale

Primăria Municipiului Alexandria le reamintește cetățenilor faptul că este extrem de important ca în această perioadă  să apeleze la mijloacele de comunicare la distanță, puse la dispozitie de institutia noastra, iar deplasarea la ghișeele instituției să se facă numai în situații excepționale.

Măsura a fost luată în contextul declararii stării de urgență, pentru prevenirea raspandirii infectiei cu COVID-19 și este menită să protejeze pe toți deopotrivă, indiferent de ce parte a ghișeului se află.

În situațiile in care intocmirea sau eliberarea documentelor nu se poate face pe loc, cu ajutorul mijloacelor de comunicare la distanță, trebuiesc  transmise toate documentele solicitate de organul fiscal, iar ulterior, se vor lua toate masurile legale care se  impun, pentru solutionarea cat mai urgenta a problemei contribuabilului.

Precizam ca in anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (2) pentru plata impozitului pe cladiri, la art. 467 alin. (2) pentru impozitului pe teren  şi art. 472 alin. (2) pentru plata impozitului pe mijloacele de transport, prevederi din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea bonificaţiei stabilite de consiliul local, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.

Persoanele fizice pot achita taxele și impozitele utilizând cardul bancar, prin platforma ghiseul.ro, pe care o regăsiți pe pagina web https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public sau accesand site-ul oficial al Municipiului Alexandria, unde se afla link-ul platformei online ghiseul.ro.

Intervalul orar zilnic de plată prin Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar pentru contribuabil este 00,00-24,00, de luni până duminică.

Pentru persoanele care nu au mai achitat până la această dată impozitele si taxele utilizând cardul bancar, prin platforma ghiseul.ro (plata online), precizăm faptul că se creează cont, conform instrucțiunilor de pe platforma mai sus- menționată.

Notă:

Pentru obţinerea unui cont electronic pe site-ul www.ghiseul.ro, se parcurg următorii paşi:

Se acceseazǎ site-ul www.ghiseul.ro

Se alege “Solicitǎ date de acces” şi se completeazǎ datele din formularul afişat (CNP-ul şi cardul bancar). Identificarea contribuabilului se face dupǎ cardul bancar.

Trebuie deschis câte un cont pentru fiecare coproprietar (inclusiv soţul sau soţia).

În maxim 3 zile lucrǎtoare se vor vedea în contul dumneavoastrǎ de pe ghiseul.ro, sumele datorate la Direcţia Impozite si Taxe Locale.

În situația în care întâmpinați probleme, după crearea contului, referitor la plata taxelor și impozitelor, puteți suna la numărul de telefon +40 0247 317732 / +40 0247 317733 (centrală), număr de interior 170, 162, 187,148. In cazul in care CNP nu este inrolat in sistem, trebuie sa contactati Primăria municipiului Alexandria  la numerele de telefon indicate mai sus sau la adresa de  e-mail  a Primăriei municipiului Alexandria  (primalex@alexandria.ro).

Persoanele Fizice  sau Juridice pot achita taxele și impozitele și prin alte modalități, respectiv prin  ordine de plată, prin internet banking si prin mobile banking (fără a se limita la acestea).

Notă: conturile bancare în care se vor efectua plățile sunt afișate pe site-ul instituției Primăriei municipiului Alexandria la adresa de web http://www.alexandria.ro/servicii-online/impozite-si-taxe/, unde se regăsesc toate datele, inclusiv cont IBAN pentru persoane fizice sau  juridice. În situația în care întâmpinați probleme, referitor la plata taxelor și impozitelor, puteți suna la numărul de telefon +40 0247 317732 / +40 0247 317733 (centrală), număr de interior 177, 162, 187,168.

Primăria Municipiului Alexandria le remintește contribuabililor că au la dispoziție  varianta de transmitere pe  e-mail sau fax a solicitarilor de eliberare a certificatelor de atestare fiscala si de depunere a declarațiilor fiscale,  atat  in cazul contribuabililor persoane fizice, cat si in cazul contribuabililor persoane juridice.
În cazul în care contribuabilii persoane fizice si juridice solicită eliberarea certificatelor de atestare fiscala, cererile se pot transmite pe adresa de  e-mail a Primăriei municipiului Alexandria  primalex@alexandria.ro , sau la numarul de fax +40 0247 317728, însoțite de documentele care sunt specificate la adresa de web http://www.alexandria.ro/servicii-online/impozite-si-taxe/ .

Pe site-ul institutiei sunt puse la dispoziția cetățenilor, atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice, modelele de formulare (declarații, cereri) pentru înregistrarea în evidențele fiscale a bunurilor imobile (clădiri, terenuri), a bunurilor mobile (mijloace de transport), a taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate, a taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, etc.

Modelul fiecarui formular de declaratie si de cerere, se poate vizualiza și descărca spre completare de pe adresa de web http://www.alexandria.ro/servicii-online/ impozite-si-taxe/.

La adresa de web http://www.alexandria.ro/servicii-online/impozite-si-taxe/acte necesare pentru eliberare documente pentru persoane fizice, se gasesc informatii privind :

–  Declararea si inregistrarea in evidentele fiscale a unor cladiri, terenuri, mijloace de transport;

–  Declararea si inregistrarea in evidentele fiscale a taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice;

–  Scoaterea din evidentele fiscale a unor cladiri/terenuri/mijloace de transport;

– Transfer mijloace de transport la alt organ fiscal, in raza caruia isi are noul domiciliu contribuabilul;

–  Eliberarea certificatelor de atestare fiscala;

–  Eliberarea de adeverinta care atesta inregistrarea in evidentele fiscale a unui imobil;

–  Eliberarea unui istoric de rol-pentru un imobil;

– Depunerea de catre contribuabili a cererilor pentru scutire de impozit sau taxă, scutire –reducere de impozit/taxa in functie de veniturile realizate;

– Depunerea de catre contribuabili a cererilor pentru scutire de majorari de intarziere, calculate pentru neplata la termen a impozitelor si taxelor datorate.

La adresa de web http://www.alexandria.ro/serviciionline/impozite-si-taxe/acte necesare pentru eliberare documente pentru persoane juridice, se gasesc informatii privind :

–      Inregistrarea unei persoane juridice in evidentele fiscale (deschidere dosar fiscal);

–      Declararea unei clădiri dobandite;

–      În cazul executării anumitor lucrări (construire,extindere,imbunatatire sau modernizare);

–      În cazul unei evaluări in scopul stabilirii valorii impozabile a unei cladiri;

–      In cazul unor imobile la care au intervenit demolări;

–      Scoaterea din evidenţele fiscale a unei cladiri;

–     Inscrierea în evidenţele fiscale a unui teren;

–     Scoaterea din evidenţele fiscale a unui teren;

–     Înscrierea în evidenţele fiscale  a unui mijloc de transport;

–     Scoaterea din evidenţele fiscale a unui mijloc de transport;

–     Transferul unui mijloc de transport in cazul  schimbarii sediului sau punctului de lucru;

–     Declararea unui mijloc de transport în alte cazuri (divizare, fuziune, etc.);

–    Eliberarea certificatului de atestare fiscala;

 

Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru alegerea dumneavoastra de a folosi mijloacele online puse la dispozitie   de institutia  noastra.