COMUNICAT DE PRESĂ – privind semnarea contractului de achiziție publică pentru proiectarea și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții ”Modernizarea sistemului de iluminat în Municipiul Alexandria”

c