COMUNICAT DE PRESĂ – privind prelungirea măsurilor suplimentare pentru gestionarea situației generate de infecția cu virusul SARS-CoV-2 pe raza municipiului Alexandria

În urma ședinței de astăzi, 11.03.2021, Comitetul Local pentru Situații de Urgență Alexandria a prelungit, începând cu data de 12.03.2021, măsurile dispuse prin H.C.L.S.U. nr. 8/25.02.2021, pentru o perioadă de 2 zile, respectiv până la data de 13.03.2021, urmare creșterii ratei de incidență la 2,82 la 1000 de locuitori în ultimele 14 zile în Municipiul Alexandria, potrivit datelor transmise de către C.J.C.C.I. Teleorman.
???? Urmare celor expuse mai sus a fost emisă Hotărârea C.L.S.U. nr. 9/ 11.03.2021 pe care o puteți vizualiza în integralitate accesând link-ul https://www.alexandria.ro/actiuni-locale/.
Hotărârea mai sus-menționată este valabilă pentru o perioadă de două zile respectiv, 12.03.2021-13-03.2021, până la data intrării în vigoare a H.G.R. privind prelungirea stării de alertă, care va produce efecte începând cu data de 14.03.2021.
În urma publicării acesteia în Monitorul Oficial și, în funcție de rata de incidență, membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență vor dispune, prin H.C.L.S.U., noi măsuri suplimentare pentru gestionarea situației generate de infecția cu virusul SARS-CoV-2 pe raza Municipiului Alexandria, urmând să fie aduse la cunoștință publică prin afișarea pe site-ul Primăriei Municipiului Alexandria – https://www.alexandria.ro/actiuni-locale/.
IMPORTANT: Operatorii economici au obligația verificării ratei de incidență zilnică pe site-ul Instituției Prefectului-Județul Teleorman, secțiunea “ACTIVITĂȚI”, subsecțiunea “ SITUAȚII DE URGENȚĂ” rubrica “RATA DE INCIDENȚĂ” ???? https://tr.prefectura.mai.gov.ro/rata-incidentei-cumulata-a-cazurilor-pe-ultimele-14-zile/, în vederea respectării prevederilor legale în vigoare!