COMUNICAT DE PRESĂ privind majorarea burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente semestului II al anului școlar 2020-2021

Victor Drăgușin, primarul Municipiului Alexandria, propune mâine, 23.04.2021, în cadrul ședinței Consiliului Local Alexandria, un proiect de hotărâre prin care majorează cuantumul sumelor de bani alocați pentru fiecare categorie de bursă care se vor acorda elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente semestului II al anului școlar 2020-2021.
Conform Legii nr. 1 a Educației Naționale dar și prevederilor H.G. nr. 1064/ 04.12.2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2020 – 2021, minimul impus de legislație este de 100 lei.
Primarul Victor Drăgușin propune majorarea acestora, după cum urmează:
I. Burse de performanţă
a) Pentru elevii care au obţinut la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de MECTS locurile: I – 500 lei, II – 400 lei, III – 300 lei.
b) Pentru elevii care s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competiţiile internaţionale – 300 lei,
c) Pentru elevii care au obţinut la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor culturalartistice, sportive sau tehnico-ştiinţifice, organizate de MECTS, locurile: I – 200 lei, II – 150 lei, III – 130 lei.
II. Burse de merit
a) Pentru elevii din ciclul gimnazial care au obţinut media generală 10 – 200 lei, media generală între 9,50-9,99 – 150 lei, media generală între 9,00-9,49 – 120 lei, media generală între 8,50-8,99 – 100 lei.
b) Pentru elevii din ciclul liceal care au obţinut media generală 10 – 250 lei, media generală între 9,50-9,99 – 200 lei, media generală între 9,00-9,49 – 150 lei, media generală între 8,50-8,99 – 100 lei.
c) Pentru elevii care au obţinut la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de MECTS locurile: I – 130 lei, II – 120 lei, III – 110 lei.
d) Pentru elevii care au obţinut la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural artistice, sportive sau tehnico-ştiinţifice, de nivel naţional, organizate de MECTS, locurile: I –120 lei, II – 110 lei, III – 100 lei.
III. Burse de studiu – 100 lei.
IV. Burse de ajutor social – 100 lei.
În semestrul I al anului școlar 2020-2021 au beneficiat de burse de merit 1381 elevi.
Pentru semestrul II al anului școlar 2020-2021, primarul propune acordarea burselor de merit începând de la media 8,50, astfel că numărul beneficiarilor va crește de la 1381, câți au fost în sem. I, la 3141 elevi, din care 300 de elevi din ciclul gimnazial și liceal au media 10.
În vederea alocării acestor burse, pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, au fost prevăzute fonduri de la bugetul local în cuantum de 1.902.000 lei, cu 902.000 lei mai mult în comparație cu anii trecuți.
Le urăm succes tuturor elevilor în noul semestru!