COMUNICAT DE PRESĂ privind finanțarea cu bani europeni pentru clădirile publice vizate a fi supuse lucrărilor de intervenție în vederea creșterii eficienței energetice a acestora, la nivelul Municipiului Alexandria

Astăzi, 31.05.2021, Victor Drăgușin, Primarul Municipiului Alexandria și reprezentantul Consiliului Județean Teleorman, au semnat acordul de parteneriat privind depunerea în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme”, finanțat de către Banca Europeană de Investiții prin programul ELENA – European Local ENergy Assistance, următoarele proiecte: I. Creșterea eficienței energetice prin reabilitare termică Ștrand Vedea în Municipiul Alexandria;
II. Creșterea eficienței energetice prin reabilitare termică fosta Cantină a Liceului A.I. Cuza în Municipiul Alexandria.
La nivelul României s-au elaborat Planuri de menținere a calității aerului, cu orizont anul 2050, în scopul scăderii sau menținerii concentrațiilor de poluanți în atmosferă, prin măsuri și scenarii corespunzătoare, conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. La nivelul Regiunii Sud-Muntenia, aceste planuri propun scenarii ce au rolul de a reduce poluarea în regiune, de a proteja sănătatea persoanelor și totodată de a amenaja fațadele construcțiilor.
Prin programul ELENA – European Local ENergy Assistance se vor finanța documentațiile tehnico-economice, în fazele: expertiză tehnică, audit energetic și Documentații de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru clădirile publice vizate a fi supuse lucrărilor de intervenție în vederea creșterii eficienței energetice a acestora.