COMUNICAT DE PRESĂ – privind campania de informare și conștientizare organizată în vederea combaterii cerșetoriei și exploatării persoanelor vulnerabile, la nivelul municipiului Alexandria

Vineri, 07.05.2021, Poliția Locală Alexandria, Poliția Municipiului Alexandria și S.C. Piețe și Târguri Alexandria S.R.L.(administratorul cimitirelor din municipiu), au desfășurat o amplă campanie de informare și conștientizare cu privire la sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare,pentru prevenirea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, în vederea descurajării cerșetoriei și exploatării copiilor și persoanelor vulnerabile, pe raza municipiului Alexandria.
Apelarea, în mod repetat, la mila publicului, de către o persoană aptă de muncă, precum și determinarea unei persoane la savarșirea unor astfel de fapte, constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor Legii nr. 61/1991, republicată, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.
 potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 61/1991–Constituie contravenție săvârșirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni – apelarea, în mod repetat, la mila publicului, de către o persoană aptă de muncă, precum și determinarea unei persoane la săvârșirea unor astfel de fapte;
 contravențiilese sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, așa cum este prevăzut la art. 3 alin. (1) din Legeanr. 61/1991.
Cerșetoria este o afacere ilegală în care sunt exploatați copii, bătrâni, femei dar și persoane cu dizabilități sau aflate în situații vulnerabile, iar acordarea unor sume de bani nu-i ajută, doar îi mențin ”captivi” în aceste afacericare generează venituri ilegale foarte maricelor care le coordonează.
În perioada următoare se vor desfășura mai multe asemenea campanii de informare și conștientizare, în paralel cu identificarea persoanelor care apeleză în mod repetat la cerșetorie în cimitirul Sf. Alexandru, Cimitirul Eroilor și în Piața Centrală, a celor care vandalizează locurile de veci, distrug florile, arbuștii ornamentali sau obiectele funerare. În cimitirul Sf. Alexandru și Cimitirul Eroilor este instalat și funcționează un sistem de supraveghere video cu 32 camere de supraveghere.
Vă rugăm să vă adresați organelor abilitate în momentul în care surprindeți astfel de persoane care apelează în mod repetat la mila publicului, indiferent dacă sunt copiisau bătrâni!