COMUNICAT DE PRESĂ privind activitățile de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin, derulate în cadrul proiectului ”Screening pentru Cancerul de Col Uterin și Tratament Precoce – SCCUT”, cofinanțat din Fondul Social Eauropean prin P.O.C.U. 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

La inițiativa viceprimarului Ene Ionela, Primăria Municipiului Alexandria prin Consiliul Local Alexandria, a semnat un protocol de colaborare cu Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului ”Alessandrescu – Rusescu”, Asociația ”Centrul de Dezvoltare Curriculară și Studii de Gen” – FILIA, Fundația Renașterea pentru Educație, Sănătate și Cultură – FRESC, Asociația Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN, beneficiari ai proiectului POCU/759/4/9 – Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii. Proiectul se desfășoară în 7 județe din Regiunea de Sud Muntenia.
În Alexandria, prin acest proiect, vor fi identificate grupurile vulnerabile, femei cu vârsta cuprinsă între 24-64 de ani, care vor beneficia de:
– screening;
– diagniostic și tratament precoce al cancerului de col uterin;
– trimiterea la medicul specialist;
– oferirea de servicii de sprijin pentru persoanele cu rezultat pozitiv la testul Babeș Papanicolau;
– acompanierea acestora la București pe tot parcursul tratamentului ;
– asigurarea serviciilor medicale specializate și tratament inclusiv peer-to-peer suport;
– consiliere psihologică;
– asistență socială;
– reevaluare periodică a pacienților.
Toate aceste servicii sunt GRATUITE, fiind decontate din fonduri europene prin proiectul mai susmenționat.

Grupul țintă vizat, indiferent dacă sunt asigurate medical sau nu, este după cum urmează:
I. femei cu vârsta cuprinsă între:
– 30-64 de ani pentru femeile care beneficiază de testarea HPV;
– 24-29 ani pentru femeile care beneficiază de testarea Babeș – Papanicolau.
II. au domiciliul în Municipiul Alexandria;
III. din punct de vedere medical se regăsesc în una din următoarele situații:
– nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin;
– în cazul acelor membri ai grupului țintă – persoane vulnerabile care nu au acte de identitate, vor completa declarații pe propria răspundere din care să reiasă că locuiesc în municipiul Alexandria.
Din cele 170.001 persoane vizate prin proiect, care vor beneficia de programele de sprijin în cele 7 județe care aparțin de Regiunea Sud Muntenia, vor proveni atât din urban cât și din mediul rural – peste 56% se va încadra în una din  următoarele situații vulnerabile:
– persoane sărace;
– lucrători pe cont propriu în agricultură;
– persoane din mediul rural;
– persoane din centre de amplasament sau anterior instituționalizate;
– persoane care au părăsit sistemul de protecție a copilului;
– persoane fără adăpost;
– cetățeni români aparținând minorității rome;
– persoane cu dizabilități, inclusiv persoane invalide și cu nevoi complexe;
– femei care au copii cu dizabilități;
– persoane care suferă de dependență de alcool și alte substanțe toxice;
– victime ale traficului de ființe umane.
La nivelul municipiului Alexandria, proiectul se derulează prin Direcția de Asistență Socială Alexandria, în această perioadă avand ca și obiectiv, prin mediatori sanitari, identificarea în teren a persoanelor care aparțin grupului țintă.
Până la această dată au fost identificate aprox. 100 de persoane beneficiare, urmând ca în etapa următoare să publicăm calendarul deplasării unității mobile – cabinet medical mobil, dotat cu aparatură modernă (instrumente analiză și  depistare a leziunilor displazice ale colului uterin, colposcopie, examen citologic, linie HPV completă, linie citologică în mediu lichid).