COMUNICAT DE PRESĂ platforma ghișeul.ro este disponibilă și pentru persoanele juridice

Începând cu data de 15.01.2021 platforma ghișeiul.ro este disponibilă inclusiv pentru persoanele juridice în vederea achitării taxelor și impozitelor locale datorate către bugetul local.
Persoanele fizice/ juridice pot achita taxele și impozitele utilizând cardul bancar, prin platforma ghiseul.ro, pe care o regăsiți pe pagina web https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public sau accesand site-ul oficial al Municipiului Alexandria, unde se regăsește link-ul platformei online ghiseul.ro.
Vă înștiințăm faptul că taxele și impozitele, conform denumirilor din Nomenclatorul Unic, le găsiți astfel pe platforma online ghișeul.ro:
– Impozit pe clădiri de la persoane fizice/ juridice (ex. taxă clădiri);
– Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice de la persoane fizice/ juridice (ex. închiriere teren);
– Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități de la persoane juridice (ex. publicitate sediu, publicitate contract);
– Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate de la persoane fizice/ juridice (ex. amenzi circulație – persoane fizice/ juridice, amenzi POI. COM. din țară pentru urmărire – persoane fizice/ juridice, amenzi contravenționale- persoane fizice);
– Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru de la persoane fizice/ juridice;
– Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice (ex. impozit intravilan curți, construcții / taxă teren intravilan altul decât curți, construcții/ taxă clădiri/ impozit intravilan altul decât curți, construcții/taxă teren intravilan curți, construcții);
– Impozit pe terenuri de la persoane fizice (ex. impozit extravilan);
– Impozit pe terenul extravilan de la persoane juridice (ex. taxă pe teren extravilan);
– Impozit pe terenuri de la persoane fizice ( ex. impozit intravilan altul decât c.c.);
– Taxe speciale de la persoane fizice (ex. taxă saluvbrizare P.F.);
– Alte venituri din proprietate de la persoane fizice/ juridice (ex. taxă parcări);
– Impozit pe teren din extravilan de la persoane fizice/ juridice;
– Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoanele fizice/ juridice ( mijloace de transport de la persoanele fizice/ impozit mijloace de transport de la persoane juridice/ impozit mijloace de transport lente de la persoane juridice/mijloace de transport lentr de la persoane fizice);
– Chirii garaje de la persoane fizice/ juridice.
În anul 2020, datorită platformei disponibile în mediul online, ghișeul.ro, au plătit 1125 de contribuabili persoane fizice, reprezentând 10% din cetățenii care au obligații fiscale către U.A.T.
Municipiul Alexandria.
Încă de la începutul anului 2021, în primele 4 zile de încasări de taxe și impozite, au optat pentru plata online 260 de contribuabili persoane fizice.
În contextul actual al pandemiei generate de Covid – 19 încurajăm persoanele să evite plata la ghișeu și să efectueze plăți online, pe platforma ghișeul.ro, accesând pagina web https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public.