COMUNICAT DE PRESĂ – noi proiecte aprobate spre finanțare din bani europeni pentru Municipiul Alexandria

Primăria Municipiului Alexandria, prin primarul Victor Drăgușin, în calitate de partener și Mușat Liviu Gabriel, directorul A.D.R. Sud Muntenia, în calitate de lider, anunţă debutul proiectului cu titlul „Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027, pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură – 5D1”, Cod SMIS 2014+: 143361, Cod proiect: 1.1.154, prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, în vederea finanțării din bani europeni.
Acest parteneriat vizează două domenii importante pentru comunitatea locală: MOBILITATE ȘI REGENERARE URBANĂ.
1. REGENERAREA URBANĂ
Proiectul are ca scop regenerarea spațiilor urbane degradate din cartierele de locuințe, reutilizarea clădirilor industriale prin investiții destinate utilizării publice pentru activități socio – culturale, investiții în amenajarea zonelor verzi în artierele de locuințe și în zonele centrale, în scopul facilitării activităților sportive și de agrement.
Proiectul contribuie la regenerarea spațiilor urbane degradate, inclusiv prin promovarea investițiilor ce promovează infrastructura verde în zonele urbane.
În data de 24.08.2021, a fost semnat contractul privind elaborarea documentațiilor tehnico-economice și asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții: ”Regenerare urbană a cartierelor de locuinţe în municipiul Alexandria”, având ca termen de finalizare 5 luni de la data emiterii ordinului de începere prestări servicii, respectiv:
– Expertiză tehnică;
– Audit energetic;
– Studiu geotehnic;
– Studiu topografic;
– Studiu de trafic;
– Studii pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu;
– Alte studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei;
– Documentații pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații;
– Studiu de Fezabilitate (SF)-cu elemente DALI;
– Proiect pentru Autorizarea executării lucrărilor de Construire (PAC);
– Proiect pentru Organizarea Execuției Lucrarilor (POE);
– Proiect Tehnic de Execuție și Detalii de execuție (PT+DE);
– Întocmire referate pe specialități la terminarea execuţiei lucrărilor;
– Programul de urmărire a comportării în timp a construcției;
– Proiectul actualizat la terminarea lucrarilor – “as built”;
– Obţinerea de avize, acorduri;
– Verificarea proiectului de către verificatori de proiect atestați;
– Asistenţă tehnică pe perioada de execuţie a lucrărilor (inclusiv fazele determinante şi omisiunile din proiect).
Proiectul ”Regenerare urbană a cartierelor de locuinţe în municipiul Alexandria”, urmărește realizarea următoarelor lucrări:
– regenerarea urbană a cartierelor de blocuri Zona bl. 800 (str. Dunării, str. 1 Mai, str. Negru Vodă, str. București), zona bl. 800-900 (str. Dunării, str. Frații Golești, str. Negru Vodă, str. 1 Mai), zona bl., 916 (str. Dunării, str. Agricultori, str. Negru Vodă, str. N. Bălcescu), zona bl. G103-1602 (str. Dunării, str. 1 Mai, str. Libertății, str. București), zona bl. 1604-1606 (str. Dunării, str. Frații Golești, str. Libertății, str. 1 Mai), zona bl. 1611 (str. Dunării, str. N. Bălcescu, str. Libertății, str. Frații Golești), zona bl. 1614 (str. Dunării, str. Agricultori, str. Libertății, str. Nicolae Bălcescu). Reabilitarea rețelelor aferente serviciilor de utilități publice (iluminat public, alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială);
– mobilier urban nou și modern
Demolarea structurilor aflate într-o stare avansată de degradare și amenajarea terenurilor rezultate în spații verzi, locuri de joacă, zone de socializare;
– reabilitarea infrastructurii rutiere și pietonale (alei carosabile și pietonale) cât și a străzilor care permit accesul către obiectivul de investiție – str. 1 Mai pe tronsoanele cuprinse între str. Dunării – str. Negru Vodă, str. Dunării – str. Libertății , str. Frații Golești pe tronsoanele cuprinse între str. Dunării – str. Negru Vodă, str. Dunării – str. Libertății, str. Nicolae Bălcescu pe tronsoanele cuprinse între str. Dunării –str. Negru Vodă și str. Dunării – str. Libertății;
– piste pentru bicicliști;
– refacerea racordurilor la utilități (apă, canal, alimentare cu gaze naturale, alimentare cu energie electrică);
– infrastructură de colectare deșeuri menajere verde (ecologică);
– reabilitarea străzilor de importanță secundară, inclusiv trotuare, alei pietonale, căi de acces, piste pentru bicicliști;
– lucrări privind asigurarea securității la incendiu, conform normativelor în vigoare, pentru spațiile urbane amenajate;
– PARC TEMATIC –” Țara Piticilor” – proiect aflat pe lista de rezervă Axa 4, P.I. 4.2. (2014-2020), a fost redepus pentru finanțare pe regenerare urbană a spațiilor verzi din zona centrală;
– reabilitarea clădirilor industriale degradate și neutilizate (foste puncte termice) și înființarea centrelor educative pentru copii (preșcolari, elevi, învățământ primar, gimnazial, liceal), prin înființarea a două centre medicale ce vor oferi servicii gratuite tuturor preșcolarilor și elevilor.
2. CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ
Începând cu data de 23.08.2021, prestatorul a început prestarea serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnico-economice și asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții ”Coridor de mobilitate urbană integrată str. Libertății – str. Dr. Stâncă”, ca urmare a ordinului de începere prestări servicii emis.
Prin semnarea contractului de prestări servicii privind elaborarea documentațiilor tehnico-economice  și asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pentru proiectul: ”Coridor de mobilitate urbană integrată str. Libertății – str. Dr. Stâncă”, semnat în data de 04.08.2021, având ca termen de finalizare de 5 luni de la data emiterii ordinului de presări servicii, prestatorul se obligă să presteze următoarele servicii:
– Expertiză tehnică;
– Audit energetic;
– Studiu geotehnic;
– Studiu topografic;
– Studiu de trafic;
– Studii pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu;
– Alte studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei;
– Documentații pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații;
– Dacă este cazul, elaborarea documentației pentru obținerea/ prelungirea valabilității certificatului de urbanism/ autorizației de construire;
– Studiu de Fezabilitate (SF)-cu elemente DALI;
– Proiect pentru Autorizarea executării lucrărilor de Construire (PAC);
– Proiect pentru Organizarea Execuției Lucrărilor (POE);
– Proiect Tehnic de Execuție și Detalii de execuție (PT+DE);
– Întocmire referate pe specialități la terminarea execuţiei lucrărilor;
– Programul de urmărire a comportării în timp a construcției;
– Proiectul actualizat la terminarea lucrarilor – “as built”;
– Obţinerea de avize, acorduri;
– Verificarea proiectului de către verificatori de proiect atestați;
– Asistenţă tehnică pe perioada de execuţie a lucrărilor (inclusiv fazele determinante şi omisiunile din proiect).
Proiectul ”Coridor de mobilitate urbană integrată str. Libertății – str. Dr. Stâncă”, urmărește realizarea următoarelor lucrări:
– crearea unui nou coridor de mobilitate urbană integrată – str. Libertății – str. Doctor Stâncă, prin promovarea mobilității urbane prin investiții în infrastructuri urbane curate.
– configurarea/ reconfigurarea infrastructurii rutiere în vederea înființării unui nou coridor de mobilitate integrat pentru circulația cu biciclete, în lungime de aprox. 2 km, care va face legătura cu ”coridorul verde”, pe care îl vom realiza în cadrul proiectului complementar aflat în curs de implementare, Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic, cod SMIS 128167.
– construirea de stații bike-sharing pe strada Libertății și strada Dr. Stâncă;
– modernizarea zonelor de circulație pietonale, în lungime aprox. 2 km, de-a lungul străzilor Libertății și Dr. Stâncă.
– achiziționarea și instalarea a 6 stații de reîncărcare a autovehiculelor electrice;
– decongestionarea traficului din zona centrală, în vederea creșterii capacității de circulație a străzilor, prin amenajarea parcărilor ecologice (verzi) supraterane cu o capacitate de aprox. 200 locuri în zonele: str. Libertății cu str. București (zona laboratorului de semințe), str. Ion Creangă cu str. Libertății (zona Modern), str. Dr. Stâncă (zona bl. M9).
– implementarea unui sistem de bike – sharing și a unui sistem smartcity.