COMUNICAT DE PRESĂ – FONDURILE ALOCATE pentru tablete de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene ”AU FOST EPUIZATE ÎN DRUM SPRE ALEXANDRIA”

În data de 14.01.2021, Primăria Municipiului Alexandria a depus spre finanțare proiectul cu titlul ,,Asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line prin achiziția de echipamente IT mobile/tablete școlare”, cod SMIS 149172, în cadrul apelului POC/882/2/4/Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate si ecultură/4/Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, eincluziune, e-sănătate si e-cultură, apelul nr. 2.

Prin proiectul depus se urmărea decontarea cheltuielilor în valoare de 1.014.953,74 lei ( TVA inclus) pentru achiziția tabletelor din Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul de stat.

Pentru a se asigura procesul de învățământ onlineimpus în condițiile pandemiei generate de SARS-CoV-2, la inițiativa primarului Victor Drăgușinau fost achiziționatedin BUGETUL LOCAL 1054 de tablete, predate directorilor unităților de învățământ, gimnazial și liceal de pe raza municipiului Alexandria, în data de 17.11.2020.

Ca urmare a solicitării privind decontul cheltuielilor prin proiectul depus spre finanțare, Primăria Municipiului Alexandria a solicitat Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene un răspuns privind stadiul proiectului depus.

Răspunsul ministerului: ”(…) Cererea de finanțare cod SMIS 149172, cu titlul << Asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line prin achiziția de echipamente IT mobile/tablete școlare>>, depusă de către Primăria Municipiului Alexandria (…), nu a intrat în cadrul etapei de evaluare, BUGETUL ALOCAT FIIND EPUIZAT”.