COMUNICAT DE PRESĂ – Execuția lucrărilor din bani europeni pentru îmbunătățirea, modernizarea și extinderea infrastructurii zonei blocurilor 100 din municipiul Alexandria va fi demarată încă de la începutul acestui an

Vă aducem la cunoștință publică faptul că vom demara execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții “Îmbunătățirea condițiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria”.
Proiectul este finanțat din fonduri europene prin Axa Prioritară 4 – Sprijinirea Dezvoltării Durabile, Prioritatea de investiții 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul Specific 4.3 – Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunității marginalizate în municipiile reședința de județ din România, Cod SMIS: 127991.
Zona care va fi supusă execuției lucrărilor pentru îmbunătățirea, modernizarea și extinderea infrastructurii zonei blocurilor 100 din municipiul Alexandria este zona delimitată de străzile 1 Mai, Frații Golești, Alexandru Ghica și Cuza Vodă, zona care cuprinde 14 blocuri ( 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113).
Obiectivul general al acestui proiect este îmbunătățirea condițiilor infrastructurale deja existente (sisteme canalizare, suprafață carosabilă, rețele iluminat și sistem de canalizare) dar și realizarea unor spații de recreere urbană, care să îndeplinească normele legale, astfel încât această investiție să conducă la: îmbunătățirea, modernizarea și extinderea infrastructurii zonei blocurilor 100 din municipiul Alexandria.
Obiectivele specifice ale proiectului:
– modernizarea acceselor carosabile, prin refacerea integrală a infrastructurii rutiere în perioada de implementare a proiectului;
– refacerea și extinderea trotuarelor în corelare cu modernizarea acceselor carosabile, pentru facilitarea și creșterea siguranței traficului pietonal în perioada de implementare a proiectului;
– realizarea unei suprafețe ecologice;

– realizarea unei rețele de canalizare pluvială care va facilita preluarea și evacuarea apelor provenite din precipitații în zona marginalizată ce face obiectul prezentului proiect, în perioada de implementare a proiectului;
– modernizarea rețelei de iluminat stradal cu scopul creșterii siguranței și confortul comunității din zona blocurilor 100, ce se realiza prin prezentul proiect;
– realizarea unui spațiu de joacă pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani, respectiv 3-12 ani și a unei zone de recreere urbană (zonă de agreement cu loc de joacă pentru copii și un spațiu de recreere urbană), în vederea regenerării fizice și sociale din zona blocurilor 100, propuse a fi realizate prin prezentul proiect;

– amenajarea de spații verzi adiacente blocurilor.
Contractul de execuție lucrări în valoare de 2.949.810,18 lei, fără T.V.A. a fost atribuit operatorului economic S.C. METROPOLITAN ACTIV CONSTRUCT S.R.L.

 

c 100

c 100 2