COMUNICAT DE PRESĂ – cu privire la semnarea contractului privind execuția lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic – Obiectul 3 – Modernizare zonă pietonală strada Libertății”

Comunicat de presă reabilitare centru pietonal contract semnat