COMUNICAT DE PRESĂ – cu privire la prelungirea termenului de soluționare a cererilor pentru eliberarea actului de identitate

Primăria Municipiului Alexandria prin Direcția de Evidență a Persoanelor informează cetățenii Municipiului Alexandria că cererile pentru eliberarea cărților de identitate vor fi soluționate în termen de 45 de zile de la data depunerii acestora. Excepţie fac cererile pentru eliberarea cărţilor de identitate provizorii, care au valabilitate 12 luni, acestea urmând să fie soluţionate în maxim 7 zile.

Ne cerem scuze pentru această situaţie, cu precizarea că la baza prelungirii termenului de eliberare a Cărţilor de identitate stau întârzierile cu care Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul M.A.I. tipărește cărțile de identitate, întârzieri datorate stocurilor limitate de materiale necesare emiterii cărților de identitate.

Prin excepţie, cetăţeanul care se află într-o situaţie deosebită, ce poate justifica solicitarea eliberării cărţii de identitate într-un termen mai scurt decât cel menţionat mai sus, va fi îndrumat să se adreseze şefului serviciului, sens în care va depune o cerere în acest scop.

Actul de identitate valabil va fi lăsat în posesia titularului, fapt pentru care la cerere se reţine o copie a acestuia pe care solicitantul declară că îl va restitui cu ocazia înmânării noii cărţi de identitate.

Reamintim că, având în vedere evoluția situației existente la nivel național, precum și măsurile dispuse pentru diminuarea efectelor contaminării cu virusul SARS-CoV-2, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 396/ 15.05.2020 a fost publicată Legea nr. 55/ 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 care, la art. 4 alin. (5) reglementează că ”valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și entitățile private autorizate conform legii se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări”.
Direcția de Evidența a Persoanelor Alexandria va reveni cu noi informații cu privire la modificările pe care le va suferi pe viitor regimul de eliberare a actelor de identitate și roagă cetățenii din municipiul Alexandria și localitățile arondate direcției mai sus-menționate să rămână în legătură permanentă cu noi prin urmărirea paginii de Facebook a Primăriei Alexandria prin accesarea link-ului https://www.facebook.com/PrimariaAlexandria în vederea informării cât mai corecte dar și pe pagina site-ului primăriei prin accesarea link-ului https://www.alexandria.ro/ la secțiunea Anunțuri/ Informări/ Comunicate de Presă.