COMUNICAT DE PRESĂ – cu privire la prelungirea termenului de depunere pentru declarațiile de impunere

Primăria Alexandria vă aduce la cunoștință publică faptul că termenul de depunere pentru ”Declarațiile de impunere” se va prelungi de la data de 31.01.2022, până la data de 31.03.2022.
Declarațiile de impunere se vor depune la la ghișeele instituției din Centrul de Informații pentru Cetățeni, se pot comunica prin poștă, cu confirmare de primire ori, prin mijloace electronice, astfel:
– pe adresa de mail primalex@alexandria.ro
sau
ditlpf@alexandria.ro
și vor fi însoţite de actele de identitate ale proprietarului dar și ale persoanelor care locuiesc efectiv în acel imobil.
Formularele declarațiilor de impunere sunt puse la dispoziția cetățenilor inclusiv online și pot fi descărcate de pe site-ul Primăriei Municipiului Alexandria, pe adresa web www.alexandria.ro.